Misja i wizja

Misja i wizja

Jako gigant technologiczny na tureckim rynku elektroniki użytkowej prowadzimy działalność w oparciu o misję zapewniania klientom najwyższej możliwej jakości oraz bycia liderem w sektorze, w którym działamy.Dążymy do tego, by stać się najbardziej wpływową grupą produkcyjno-technologiczną naszego sektora na świecie oraz osiągać zrównoważony, kontrolowany rozwój, skupiaąc się na wytwarzaniu produktów wysokiej jakości.Nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, by umocnić naszą wyróżniającą się pozycję na rynku. Dlatego właśnie w przyszłości będziemy nadal działać z taką samą determinacją.Europa wciąż stanowi nasz główny rynek docelowy. Z tego powodu chcemy czuwać nad obecnymi na nim nowymi trendami, by produkować zgodne z nimi produkty, a także dodawać nowe do już istniejącej oferty.Poszerzając nie tylko naszą, ale również turecką mapę eksportową dzięki udanym operacjom eksportowym, oczekujemy, że sprzedaż naszych produktów na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej, Australii i Ameryce Północnej znacznie przyczyni się do zaplanowanego wzrostu. Z drugiej strony nasza aktywność na rynku lokalnym także odgrywa istotną rolę w naszej działalności.Mamy na celu stopniowe zwiększanie udziału firmy w rynku światowym poprzez wysoką jakość produkcji, innowacyjne produkty oraz rosnącą wartość marki. Chcemy także poszerzyć ilość produktów klasy A w naszej ofercie. W najbliższej przyszłości będziemy nadal przywiązywać dużą wagę do usług z kategorii ODM.
Badania i rozwój

Badania i rozwój

Vestel, jedna z pierwszych firm, której dział badań i rozwoju jest certyfikowanym Centrum Badań i Rozwoju na mocy rozporządzenia 5764 Ministerstwa Nauki, Przemysłu i Technologii, z powodzeniem wykorzystuje swoją profesjonalną infrastrukturę techniczną, by zmieniać wiedzę w technologię, a technologię w produkt. Ponad 900 inżynierów badań i rozwoju przyjęło zorientowaną na innowacje filozofię firmy w połączeniu z wewnętrzną dynamiką oraz najnowocześniejszym wyposażeniem i systemami. Dzięki temu Vestel realizuje inwestycje z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami, a także daje przykład zrównoważonego rozwoju.

Vestel jest także jedną z najważniejszych firm produkcyjnych na rynku elektroniki użytkowej w Europie dzięki szeroko zakrojonej wiedzy z zakresu badań i rozwoju oraz wielkiemu potencjałowi prowadzenia innowacyjnych projektów. Strategie badań i rozwoju Vestel idą w parze ze strategią lisbońską UE, zakładającą stanie się "najbardziej dynamiczną, konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie". Vestel przyczynia się do realizacji tego ideału dzięki dużej wartości dodanej projektów badań i rozwoju.Vestel jest członkiem konsorcjum w kilku międzynarodowych projektach i nieustannie ubiega się o branie udziału w licznym programach i inicjatywach, takich jak klastry Horizon 2020, Seventh Framework Program (FP7) czy EUREKA.Turcja była statutowym członkiem programu Eureka w 1985 roku. Dziś Turcja (Tübitak) jest czwartym najlepiej prosperującym państwem Eureki. W ciągu minionych lat Vestel zaangażował się w 22 projekty międzynarodowe. Dzięki ich powodzeniu w 2012 roku podczas konferencji przewodniczących Tübitak Eureka firmę Vestel okrzyknięto najprężniej działającą dużą firmą turecką.Bieżące międzynarodowe projekty badań i rozwoju wymienione są poniżej:H2B2VS ma na celu zbadanie hybrydowej dystrybucji programów telewizyjnych oraz usług przez heterogeniczne sieci Broadcast i Broadband przy użyciu nowoczesnego standardu kompresji wideo: HEVC. http://h2b2vs.epfl.ch/APPSGATE ma na celu opracowanie otwartej platformy, zapewniającej zintegrowane aplikacje dla domu na masowym rynku konsumenckim. www.appsgate-catrene.orgE3 ma na celu zaprojektowanie platformy E2E, która umożliwiłaby wszystkim (zapewniając niskokosztowe nagrania wysokiej jakości oraz wykorzystywanie struktur domowych przez usługi zdrowotne online) uzyskanie dostępu do internetowych usług zdrowotnych w każdym miejscu (w obszarach wiejskich i miejskich, dla pacjentów i profesjonalistów). http://celticplus.eu/Projects/Project-info/PI-call_2013,aspCONVINCE skupia się na wyzwaniu zmniejszenia zużycia energii w sieciach wideo opartych na IP dzięki kompleksowemu podejściu: począwszy od stacji nadawczych, gdzie treści są kodowane i przesyłane na terminale, na których z kolei są użytkowane, nie zapominając jednak o sieciach CDN, core i dostępowych. http://celticplus.eu/MOOC TAB ma na celu stworzenie opartej o tablety platformy dedykowanej uczeniu się przez całe życie (na poziomie szkoły podstawowej, średniej, studiów i później) przy użyciu platformy MOOC on-demand. https://itea3,org/project/mooc-tab.htmlSMC EXCEL dąży do opracowania, oceny i kontroli systemu innowacji wspomagającego zrównoważony rozwój ekologiczny w świecie elektroniki użytkowej, skupiając się na zestawach telewizyjnych. http://www.mckn.eu/projects/smc-excel/
Przedsiębiorstwa zależne

Przedsiębiorstwa zależne

Grupa Zorlu

Grupa Zorlu

Fundamenty sukcesu grupy położono w 1950 roku, w małym mieście Babadağ, w południowo-zachodniej Turcji. Zorlu Holding, grupa zajmująca znaczącą pozycję w tureckiej gospodarce dzięki swojej produkcji, eksportowi, statystykom zatrudnienia oraz konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, kontynuuje produkcję światowej klasy urządzeń, mając za cel zrównoważony sukces.Dzięki swojej przedsiębiorczej i innowacyjnej strukturze, zaawansowanym obiektom wspierającym turecki rozwój przemysłowy oraz nieustającym inwestycjom lokalnym i zagranicznym, Zorlu Holding to jedna z najprężniejszych firm przyczyniających się do rozwoju przemysłu w Turcji.Grupa Zorlu, odnawiając się nieustannie oraz dodając wartości społeczeństwu dzięki skutecznej, pionierskiej działalności we wszystkich polach aktywności firmy od jej powstania, wdraża zróżnicowane, wzorowe projekty w dziedzinach przemysłu włókienniczego, sprzętu AGD, technologii informacyjnej, energetyki oraz nieruchomości.Dziś, z 57 spółkami oraz około 23 tysiącami pracowników, Zorlu Holding pracuje na przyszłości Turcji oraz jakość życia jej mieszkańców.Grupa Vestel, składająca się z 24 firm (12 w Turcji i 12 za granicą) działających w sektorach elektroniki, artykułów gospodarstwa domowego, technologii mobilnych, oświetlenia LED oraz obronności, dowodzi mocnej pozycji Zorlu Holding na rynku elektroniki oraz sprzętu AGD.Produkty elektroniczne, AGD i technologie informacyjne

Grupa Vestel, składająca się z 24 firm (12 w Turcji i 12 za granicą)działających w sektorach elektroniki, artykułów gospodarstwa domowego itechnologii informacyjnych, dowodzi mocnej pozycji Zorlu Holding na rynkuelektroniki oraz sprzętu AGD.

Energetyka

Dzięki 16 firmom, z których 12 ma siedzibę w Turcji, a 5 za granicą,Zorlu Energy Group to jedna z najprężniejszych firm w tureckim sektorzeenergetycznym. Grupa, realizując wszystkie etapy produkcji enegii odprzygotowania projektów elektrowni i instalacji po obsługę oraz utrzymanie,oferuje swoje kompleksowe usługi nie tylko w Turcji, ale i w Europie, Azji czyna Bliskim Wschodzie.

Tekstylia domowe, przędza poliestrowaGłówne aktywności biznesowe grupy Zorlu Textile obejmują produkcję i marketing przędz oraz tekstyliów domowych (zasłon, pościeli, obrusów, kołder, zestawów z piki). W zeszłym roku grupa Zorlu zebrała całą swoją działalność w przemyśle włókienniczym pod jedną marką Zorlu Textile. Rozwijająca się poza granicami Turcji grupa Zorlu Textile posiada w sumie już 18 fabryk i firm marketingowych z siedzibami w Turcji, Francji, Niemczech, Afryce Południowej, Zjednoczonym Królestwie, Macedonii i Stanach Zjednoczonych.Nieruchomości

Zorlu Property ma na celu wdrażanie na wartościowych ziemiach w Turcji iza granicą unikalnych projektów, które spełniałyby wymagania światowej klasystandardów. Projekt Zorlu Center, przeprowadzany na terenie Generalnej DyrekcjiDróg jako jeden z najważniejszych projektów Zorlu Property, ma na celuwprowadzenie nowego, innego ducha do Stambułu. Projekt zakłada powstaniepierwszego i jedynego obiektu wielofunkcyjnego w Turcji, który będzie obejmowałpięć różnych segmentów: centrum kultury i sztuki, hotel, centrum biznesowe,centrum handlowe i rezydencje. Zorlu Property jest również zaangażowana wdokładnie prowadzone projekty przy ulicy Büyükdere w Stambule oraz Çankaya wİzmirze.

KorteksNajwiększy producent przędzy poliestrowej w Europie i na Bliskim WschodzieZorlu TextileZorlu Textile to wiodący producent tekstyliów domowych z fabrykami zasłon i tekstyliów domowych, firmami marketingowymi oraz markami znanymi na całym świecie.Linens MarketingPierwsza turecka marka w sektorze sieci handlowych tekstyliów domowychZorlu Dış TicaretZałożona w 1998 roku firma Zorlu Dış Ticaret AŞ (Zorlu Foreign Trade Inc) jest odpowiedzialna za wszystkie operacje biznesowe w handlu zagranicznym grupy Zorlu Textiles. Spółka, producent przędzy, zasłon, pościeli i kołder, podjęła się również w 2004 roku zarządzania znakiem towarowym oraz licencjonowanymi produktami grupy.Zorlu Mensucat

Zorlu Mensucat to kamień węgielny grupy Zorlu. Spółka została założona w1953 roku w Denizli-Babadag przez Mehmeta Zorlu.

 
Certyfikaty jakości

Certyfikaty jakości

W 1993 roku instytut Turkish Standard Institute nadał Vestel Ticaret A.Ş. certyfikat normy jakości ISO 9001, co zwiększa konkurencyjność firmy na rynku przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Dla spełnienia tego standardu Vestel zamierza:stworzyć wspólny język jakości oraz świadomość ekologiczną, a także ustalić zgodne z nimi zasady pracy.przedstawić pracownikom, klientom i dostawcom odpowiedni dokument opisujący system zarządzania firmą.stworzyć system zarządzania, który zapewni rozwój firmy zgodny z polityką, zasadami i celami Vestel Group.Wdrażając system zarządzania oparty o normę ISO 9001, która reguluje wszystkie procesy związane z analizą popytu, badaniem rynku, projektowaniem, produkcją, obsługą posprzedażną i podprocesami wymienionych, Vestel zamierza zmaksymalizować satysfakcję klientów.Vestel jako firma konkurencyjna na rynku światowym posiada certyfikowane normy oraz wkłada wysiłek w to, by stać się dobrym graczem w lidze światowej wraz ze swoimi pracownikami, klientami, przedstawicielami handlowymi i dostawcami.

Tak jak ISO 14001, norma ISO 9001 jest oparta na zasadzie dobrowolności i odgrywa ważną rolę w przejściu do procesu kompleksowego zarządzania jakością. Postrzegając kompleksowe zarządzanie jakością jako istotny czynnik w poprawianiu jakości życia, Vestel jest dumny ze swojego wkładu w narodową gospodarkę oraz jakość życia swoich klientów.Vestel Ticaret A.Ş., w oparciu o swój cel stania się światową firmą sektora elektroniki użytkowej, prowadzi przegląd działalności prośrodowiskowych we wszystkich swoich aktywnościach i liniach produkcyjnych. Vestel dokłada starań, by szanować zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów oraz innych, na których wpływ ma działalność firmy, jej produkty lub usługi, a także by chronić środowiska i naturę dla przyszłych pokoleń.Powyższe zobowiązanie zostało udokumentowane certyfikatem normy ISO 14001 ekologicznego zarządzania, przyznanym przez Turkish Standards Institute. W świetle polityki ekologiczej Vestel zobowiązał się do nieustannego rozwijania się w kwestiach środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniu, a także do przestrzegania powiązanych rozporządzeń oraz zarządzeń administracyjnych poprzez:Branie pod uwagę czynników środowiskowych przy ocenie nowych produktów, projektów i działań.Ograniczenie użycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych w projektowaniu i produkcji oraz poszukiwanie mniej zanieczyszczających środowisko materiałów zgodnie z odnośnymi dyrektywami Unii Europejskiej (RoHS, Reach itp.) oraz postanowieniami lokalnymi.Prowadzenie badań dla zmniejszenia ilości odpadów, ponownego wykorzystania materiałów, recyklingu i odzysku odpadów.Pomaganie w oszczędzaniu energii, wody i zasobów naturalnych przez zwiększanie wydajności i używanie nowych technologiiUżywanie materiałów opakowaniowych z recyklingu, gdy to możliwe.

 

Aranżowanie działań tworzących świadomość ekologiczną oraz przeznaczanie na ten cel wystarczających i odpowiednich środków.Dzięki swojej polityce środowiskowej Vestel chce być firmą chroniącą i poprawiającą jakość życia swoich pracowników i klientów.

Oprócz certyfikatów norm ISO 9001 oraz 14001 Vestel posiada również certyfikat normy OHSAS 18001 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest świadomy, że właściwe podejście do zdrowia i bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem wydajnego i skutecznego kompleksowego zarządzania jakością. Z tego powodu firma przywiązuje wagę do oceny i zarządzania potencjalnych skutków zagrożeń w miejscu pracy dla pracowników, podwykonawców, gości i pozostałego personelu. Celem jest chronienie personelu przed niebezpiecznymi i szkodliwymi sytuacjami, do których może dojść podczas działalności Vestel, oraz stworzenie zdrowszego środowiska. Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny priorytet i nieodłączna część pracy wszystkich pracowników. W tym zakresie celem firmy jest minimalizowanie ilości wypadków oraz zagrożenia pożarowego związanego z działalnością Vestel, aby stworzyć bezpieczne środowisko we wszystkich placówkach firmy oraz poprzez zwiększanie świadomości rozwinąć system bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie światowych norm.Dlatego też Vestel:spełnia swoje prawne obowiązki i przestrzega zarządzeń administracyjnych i zasad instytucji, których jest członkiem, oraz zapewnia ciągłe doskonalenie się przez wdrażanie nowych technologii oraz rekomendacji pracownikówprzeprowadza analizę ryzyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowuje i wdraża plany zapobiegania potencjalnym wypadkom i chorobom zawodowymbuduje świadomość faktu, że każdy pracownik, niezależnie od swojego stanowiska, jest odpowiedzialny za BHP oraz nieustannie szkoli swoich pracowników, by egzekwować odpowiednie zachowania w świetle potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwalikwiduje lub przynajmniej minimalizuje niebezpieczne warunki czy aktywności w miejscu pracy w celu zapobiegania i zmniejszania liczby wypadków w miejscu pracy, często sprawdza warunki oraz podejmuje działania naprawcze w niepoprawnie działających sektorach, przeznacza na te cele odpowiednie środki, a także dostosowuje politykę w świetle zmieniających się warunków oraz tworzy odpowiednie zasady pracyprzyjęło zasadę, że zadania powinny być adekwatne do pracownika, a pracownik adekwatny do ich wykonania, by zapobiec i zminimalizować ryzyko wypadków.Vestel zwiększa bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w swoich obiektach poprzez skuteczną komunikację, dzielenie się informacjami oraz przestrzeganie polityki.
Grupa Vestel

Grupa Vestel

Grupa Vestel składa się z 24 firm działających w sektorach produkcji, rozwoju oprogramowania i technologii oraz marketingu, prowadzących dystrybucję produktów z kategorii elektroniki użytkowej, artykułów gospodarstwa domowego, technologii mobilnych, oświetlenia LED i przemysłu obronnego.Firma Vestel została założona i rozpoczęła działanie w 1984 roku. W 1994 roku spółka dołączyła do Zorlu Group i od tamtego czasu nieustannie zwiększa swoją moc produkcyjną, działalność eksportową oraz udział w rynku.Vestel w 2014 roku otrzymał w sumie 66 nagród w najbardziej prestiżowych konkursach projektowychVestel ma 90-procentowy udział w eksporcie telewizorów oraz 30-procentowy udział w eksporcie sprzętu AGD w TurcjiCztery na pięć telewizorów LCD wyprodukowanych w Turcji to telewizory produkcji firmy VestelVestel eksportuje swoje produkty do 149 krajów pod wiodącymi japońskimi i europejskimi markamiVestel w 2012 roku otrzymał w sumie 92 nagrody w najbardziej prestiżowych konkursach projektowych.Vestel ma 85-procentowy udział w eksporcie telewizorów oraz 29-procentowy udział w eksporcie sprzętu AGD w Turcji.Cztery na pięć telewizorów LCD wyprodukowanych w Turcji to telewizory produkcji firmy Vestel.Vestel eksportuje swoje produkty do 140 krajów pod wiodącymi japońskimi i europejskimi markami.Vestel od 17 lat jest głównym eksporterem w tureckim sektorze elektroniki oraz wśród dziesięciu znanych i szanowanych marek tureckich.Vestel zatrudnia 15 tysięcy pracowników, posiada 1250 sklepów, 333 centra obsługi posprzedażnej i tysiące osób zatrudnionych u dostawców Vestel, dając tym samym źródło utrzymania 30 tysiącom ludzi.Ośrodki badań i rozwoju w Manisie, Stambule, Wielkiej Brytanii, Chinach i Tajwanie zatrudniają najlepiej wykwalifikowanych inżynierów, opracowujących sprzęt i oprogramowanie, by zapewnić klientom światowej klasy produkty wysokiej jakości.Vestel City w tureckiej Manisie to jeden z największych kompleksów przemysłowych na świecie działających w jednym miejscu. Vestel jest w stanie wyprodukować ponad 35 milionów produktów elektronicznych dzięki fabrykom w Manisie (Turcja) oraz Aleksandrowie (Rosja).Dzięki nielimitowanemu budżetowi przeznaczonemu na badania i rozwój oraz zespołowi ponad 900 inżynierów Vestel może z dumą oferować nowoczesne technologie i innowacyjne produkty.Dzięki przemyślanym krokom w kierunku kreowania marki, Vestel stał się pierwszą marką zakwalifikowaną do rządowego programu wsparcia "Turquality", zorientowanego na promocję kreowania marki.Vestel plasuje się między największymi producentami oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz oryginalnego projektu (ODM) na świecie. Sprzedaż w Europie odbywa się na zasadzie OEM/ODM. W Turcji i Rosji, krajach WNP, na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce strategia firmy Vestel to utrzymanie pozycji własnej marki.W 2006 roku Vestel nabył prawa do znaków towarowych Finlux i Luxor, dwóch marek dobrze znanych w Skandynawii i północnej Europie, i rozpoczął produkcję i eksport pod obiema markami. W 2008 roku Vestfrost, jedna z najbardziej prestiżowych marek sprzętu AGD w Europie i Rosji, została dodana do kolekcji znaków towarowych.Poszerzając znak towarowy Graetz, dobrze znany w Niemczech, Vestel podpisał również umowę licencyjną na znaki towarowe Telefunken i Hitachi, by produkować i sprzedawać produkty w różnych krajach.W 2011 roku Vestel nabył marki Electra, Servis, New Pol i Atlantic, pod którymi sprzedaje sprzęt AGD.Dikom i @Dikom to najnowsze znaki towarowe Vestel, zakupione na początku 2013 roku.Produkując urządenia światowej klasy i jakości, Vestel został wymieniony na liście 250 wiodących producentów towarów konsumpcyjnych w raporcie firmy Deloitte "Global Powers of the Consumer Products Industry 2011" (Światowe Potęgi Przemysłu Towarów Konsumpcyjnych 2011).Jako firma o długofalowych, strategicznych planach, wybiegających w przyszłość, przyciągamy uwagę naszą determinacją w dążeniu do zdobyca pozycji firmy kształtującej rynek nie tylko we własnym kraju, ale i na arenie międzynarodowej.
Nagrody i osiągnięcia

Nagrody i osiągnięcia

Poprzez nowe osiągnięcia oraz nagrody zdobywane co roku, Vestel, jedna z najprężniejszych firm w sektorze elektroniki, sprzętu AGD i technologii informacyjnych zarówno w Turcji, jak i na rynkach międzynarodowych, umacnia swoją pozycję i udowadnia, że w przyszłości stanie się jedną z największych firm na świecie.Osiągnięcia i nagrody zdobywane w wyniku oceny przeprowadzanej przez różne firmy zajmujące się audytem i badaniami, programy, instytucje, media i organizacje zawodowe usytuowane w Turcji i poza jej granicami udowadniają, że przykładamy wielką wagę do badań i rozwoju, projektowania, innowacji, jakości, wartości marki, szybkości i wzrostu.

2018 Awards

  • Most Innovative Brand Award

   Consumer Electronics Category

  • Plus X Award for High Quality, Design, Ease of Use and Functionality

   NINA TV

   Add'on Wallpaper TV

   Glass'on Wallpaper TV

  • Plus X Award for High Quality, Design and Ease of Use

   Venus V5 5.0"

  • Plus X Award for Design and Ease of Use

   RCA 49140

  • Plus X Award for Design

   DVB 3015

  • Plus X Award for High Quality, Design, Ease of Use and Functionality
  • REDDOT Design Award

   BORDERLESS TV 65560

   Era RC43135

  • DIA Special Award

   Vestel Envo Electric Vehicle Charger

  • Superior Design Award

   VacuumBag Frenchdoor Refrigerator

   Combi Refrigerator with Voice Control and Pure Air Fresh Tech

  • Good Design Award

   VENUS Z30 Smart Phone

   VENUS V6 Smart Phone

   Hot Air Shield Built-In Oven

   Intellicare Washing Machine

   Brilliart Dishwasher

  • Good Design Award

   Nina TV

   65560 Borderless TV

   RC 43140

   RC 43135 FAMILY

   GlassON OLED Wallpaper Box TV

   VacuumBag Frenchdoor Refrigerator

   Hot Air Shield Built-In Oven

   Intellicare Washing Machine

   T20 Hydroboost Washing Machine

   Brilliart Dishwasher

   A Serie Dishwasher

  • Plus X Award for High Quality, Design, Ease of Use and Functionality

   VENUS Z10 Smart Phone, High Glass TV Stand

  • Plus X Award for High Quality, Design and Functionality

   Space Age Settop box Rolls Set Top Box

  • Plus X Award for Innovation, Hight Quality and Design

   SylphTV

  • Best Product of The Year

   Vega Settop box Rolls Settop box High Glass TV Stand
   Vestel 98” 8K UHD TV 55” Curved OLED TV

  • Best Design Brand of the Year 2016-2017

   in Telecommunication Product Group

  • Most Innovative Brand of The Year 2017

   in Telecommunication Product Group

  • REDDOT Design Award

   Envo Electric Vehicle Charger

  • Design Award

   Magma Glass Grill

   VFLEX Induction Hob

  • Good Design Award

   VFLEX Induction Hob

   FLORA Air Conditioner

   JASMINE Dishwasher