Vestel, jedna z pierwszych firm, której dział badań i rozwoju jest certyfikowanym Centrum Badań i Rozwoju na mocy rozporządzenia 5764 Ministerstwa Nauki, Przemysłu i Technologii, z powodzeniem wykorzystuje swoją profesjonalną infrastrukturę techniczną, by zmieniać wiedzę w technologię, a technologię w produkt. Ponad 900 inżynierów badań i rozwoju przyjęło zorientowaną na innowacje filozofię firmy w połączeniu z wewnętrzną dynamiką oraz najnowocześniejszym wyposażeniem i systemami. Dzięki temu Vestel realizuje inwestycje z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami, a także daje przykład zrównoważonego rozwoju.

Vestel jest także jedną z najważniejszych firm produkcyjnych na rynku elektroniki użytkowej w Europie dzięki szeroko zakrojonej wiedzy z zakresu badań i rozwoju oraz wielkiemu potencjałowi prowadzenia innowacyjnych projektów. Strategie badań i rozwoju Vestel idą w parze ze strategią lisbońską UE, zakładającą stanie się "najbardziej dynamiczną, konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie". Vestel przyczynia się do realizacji tego ideału dzięki dużej wartości dodanej projektów badań i rozwoju.
Vestel jest członkiem konsorcjum w kilku międzynarodowych projektach i nieustannie ubiega się o branie udziału w licznym programach i inicjatywach, takich jak klastry Horizon 2020, Seventh Framework Program (FP7) czy EUREKA.
Turcja była statutowym członkiem programu Eureka w 1985 roku. Dziś Turcja (Tübitak) jest czwartym najlepiej prosperującym państwem Eureki. W ciągu minionych lat Vestel zaangażował się w 22 projekty międzynarodowe. Dzięki ich powodzeniu w 2012 roku podczas konferencji przewodniczących Tübitak Eureka firmę Vestel okrzyknięto najprężniej działającą dużą firmą turecką.
Bieżące międzynarodowe projekty badań i rozwoju wymienione są poniżej:
  • H2B2VS ma na celu zbadanie hybrydowej dystrybucji programów telewizyjnych oraz usług przez heterogeniczne sieci Broadcast i Broadband przy użyciu nowoczesnego standardu kompresji wideo: HEVC. http://h2b2vs.epfl.ch/

  • APPSGATE ma na celu opracowanie otwartej platformy, zapewniającej zintegrowane aplikacje dla domu na masowym rynku konsumenckim. www.appsgate-catrene.org

  • E3 ma na celu zaprojektowanie platformy E2E, która umożliwiłaby wszystkim (zapewniając niskokosztowe nagrania wysokiej jakości oraz wykorzystywanie struktur domowych przez usługi zdrowotne online) uzyskanie dostępu do internetowych usług zdrowotnych w każdym miejscu (w obszarach wiejskich i miejskich, dla pacjentów i profesjonalistów). http://celticplus.eu/Projects/Project-info/PI-call_2013,asp

  • CONVINCE skupia się na wyzwaniu zmniejszenia zużycia energii w sieciach wideo opartych na IP dzięki kompleksowemu podejściu: począwszy od stacji nadawczych, gdzie treści są kodowane i przesyłane na terminale, na których z kolei są użytkowane, nie zapominając jednak o sieciach CDN, core i dostępowych. http://celticplus.eu/

  • MOOC TAB ma na celu stworzenie opartej o tablety platformy dedykowanej uczeniu się przez całe życie (na poziomie szkoły podstawowej, średniej, studiów i później) przy użyciu platformy MOOC on-demand. https://itea3,org/project/mooc-tab.html

  • SMC EXCEL dąży do opracowania, oceny i kontroli systemu innowacji wspomagającego zrównoważony rozwój ekologiczny w świecie elektroniki użytkowej, skupiając się na zestawach telewizyjnych. http://www.mckn.eu/projects/smc-excel/